06. 02. 2018
Mgr. Lukáš Hoder, LL.M., advokát

Vídeňský rozhodčí soud VIAC má nová pravidla pro arbitráže

Od ledna 2018 jsou účinná nová pravidla pro rozhodčí řízení a mediaci u Mezinárodního rozhodčího centra ve Vídni (VIAC). Novinky se týkají především větší efektivity řízení, posilují roli rozhodců, upravují poplatky za arbitráž a nově umožňují rozhodčímu soudu řešit rakouské domácí spory.

 

Vídeňský rozhodčí soud vznikl v roce 1975 a patří mezi tradiční rozhodčí instituce ve střední Evropě. V předchozím období vzrostl počet nových kauz u VIAC ze 40 v roce 2015 na 60 v roce 2016. V roce 2017 to bylo 43 nových kauz. Podle statistik VIAC soud rozhoduje především spory týkající se mezinárodního obchodu, financí a strojírenství. Co se týče rozhodců, tak spory u VIAC rozhodují většinou Rakušané, dále Švýcaři, Němci, Slováci nebo i Češi.

 

Nová rozhodčí pravidla VIAC, která byla naposledy upravena před pěti lety, přichází s několika změnami. Především se jedná o posílení efektivity řízení, když byl zaveden nový elektronický systém správy jednotlivých kauz. Pravidla také explicitně uvádějí, že rozhodci (a také strany a jejich právní zástupci) musí řízení vést s ohledem na efektivitu nákladů. V tomto směru je také posílena pravomoc rozhodců, kteří mohou chování jednotlivých stran s ohledem na efektivitu řízení posoudit a následně reflektovat v rozhodnutí o nákladech řízení. Pravomoc rozhodců byla posílena dále v tom, že mohou nově nařídit uhrazení zálohy a v případě nezaplacení ukončit řízení.

 

Ke změnám došlo také v otázce poplatků za rozhodčí řízení, tedy registračního poplatku a poplatku za vedení řízení. V případě registračního poplatku došlo k větší diverzifikaci, respektive snížení poplatku za spory o nižší částky. Zatímco dříve byla jednotná výše registračního poplatku 1500 EUR, nově může být poplatek pouze 500 EUR nebo 1000 EUR. K podobné změně došlo i u poplatku za vedení řízení, u kterého nicméně došlo navíc ke zvýšení v případě sporů o vysoké částky v řádu milionů EUR. Tajemník VIAC navíc získal větší volnost při určování odměn rozhodcům, a to například možnost zvýšit odměny s ohledem na konkrétní kauzu (maximálně o 40 %) nebo je naopak snížit za neefektivní vedení rozhodčího řízení.

Jednou z nejvýraznějších změn v rámci procesních pravidel VIAC je také nová možnost projednávat i čistě domácí rakouské spory. Jedná se o reakci na vnitrostátní legislativu z roku 2017, která umožnila stranám zvolit si kteroukoliv rozhodčí instituci pro rozhodování svých domácích sporů. Dříve musely být domácí spory předány místním hospodářským komorám a jejich rozhodčím institucím.

Nová rozhodčí pravidla dále doplňují, že relevantní pojmy, jako například „žalobce“ nebo „rozhodce“ mají být nově používány v rodově specifické formě, tedy například „žalobkyně“ nebo „rozhodkyně“.

V roce 2017 nebyla ve Vídni jen připravena nová procesní pravidla, ale došlo i ke změně ve vedení VIAC. Po šesti letech nahradil Antona Baiera ve vedení předsednictva VIAC pan Günther Horvath, který byl dříve zástupcem předsedy.

 Tento článek byl původně publikován na webu www.epravo.cz.

 

 

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, sdělujeme, že tento web využívá cookies. Pro jistotu taky prohlašujeme, že neobsahuje žádné alergeny. Více informací