30. 11. 2018
Pavel Vevera

Allen & Overy Essay Competition 2018/2019

Advokátní kancelář Allen & Overy ve spolupráci s ELSA ČR vyhlašuje již 19. ročník Essay Competition!

Chtěl bys vyhrát pobyt v Londýně, Dubaji nebo Šanghaji s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen & Overy a k tomu ještě získat 20 000 Kč? Pokud ano, tak neváhej a zúčastni se naší soutěže!

Práce musí být:
a) na téma: Blockchain a tzv. smart contracts pohledem českého práva,
b) v českém jazyce,
c) v elektronické podobě a v rozsahu maximálně 5 000 slov.

Ve své práci zvažte například následující otázky:

Smart contracts
- Je tzv. smart contract smlouvou z pohledu českého práva? Jaká potenciální úskalí jsou spojena s jeho použitím v českém právním prostředí? 
- Je využívání tzv. smart contracts problematické z pohledu požadavku na specifickou (písemnou či jinou) formu právního jednání? 
- Jaké jsou možnosti vymahatelnosti tzv. smart contracts před českými soudy?
- Zabývejte se rovněž možným použitím tzv. smart contracts v běžných obchodních vztazích. Jaké jsou výhody a nevýhody jejich použití v praxi?

Blockchain
- Je nutné užívání blockchainu speciálně regulovat a v případě, že ano, proč? Jaké jsou výhody a nevýhody takové regulace a jak by měla vypadat? Zabývejte se rovněž otázkou regulace blockchainu de lege ferrenda v České republice.
- Kdo a za jakých okolností může nést odpovědnost za případné selhání blockchainu?
- Jak jsou tyto otázky řešeny v jiných jurisdikcích, kde již byla odpovídající regulace zavedena do praxe?

Ceny pro autory oceněných prací:
a) 1. místo – finanční odměna ve výši 20 000 Kč a 4denní pobyt v Londýně, Dubaji nebo Shanghai s možností jednodenní návštěvy kanceláře Allen&Overy,
b) 2. místo – finanční odměna ve výši 15 000 Kč,
c) 3. místo – finanční odměna ve výši 10 000 Kč.

ELSA Česká republika určí pořadí prací na základě hodnocení odborné komise složené z odborníků jí oslovených.

Pravidla soutěže jsou zde: 
https://drive.google.com/file/d/1FUvmzQ8SZ2KWU5dMclwKwthoPKVgWoK4/view?usp=sharing

Práce musí být doručena spolu s přihláškou, která tvoří přílohu č. 1 Pravidel, do 11. 2. 2019 na e-mail: studentskaprace@elsa.cz. 

Kontaktní osobou je Jakub Kačerek (academicactivities@cz.elsa.org).

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, sdělujeme, že tento web využívá cookies. Pro jistotu taky prohlašujeme, že neobsahuje žádné alergeny. Více informací