Potvrzuji, že všechny osobní údaje uchazečů o zaměstnání získané skrze kontaktní formulář na internetových stránkách career.elsa.cz budu zpracovávat v souladu s  předpisy České republiky a Evropské unie a budu dodržovat veškeré povinnosti z těchto přepisů vyplývající, zejména v souvislosti s obstaráním souhlasu se zpracováním osobních údajů a plněním informačních povinností vůči subjektu údajů. V případě porušení přijímám jako zadavatel inzerátu veškerou odpovědnost za z toho vzniklé důsledky.